Loading Events
  • This event has passed.

Na Gabh Dragh

Sat 13 Jul 2024 @ 8:00 pm - Sun 14 Jul 2024 @ 3:00 am

Venue

Library Gallery and Old Lab
Age Group: 18+
Duration: 7h
Contains flashing lights. For access information please contact the venue directly.

Na Gabh Dragh is all about having accessible opportunities to learn Gaelic, especially through music and community. Taking a spin on cultural club nights, starting off with a Gaelic lesson, you’ll learn Gaelic vocab which can be used on any night out.

Then put your new language skills to test on the dance floor. Starting off in the Library Gallery, we’ll all be studying hard from 8-10, then move into the Old Lab for 10-3.

Resident DJs for baile/baile and Slainte Mhath playing first, then national treasures Lara Sinclair and the hoora Bothy Bass boys ending the night.

No judgement, no grades, just a good laugh with old and new pals

Tha ‘Na Gabh Dragh’ airson cothrom a thoirt dhuibh ur cuid Gàidhlig a cleachadh tro cheòl sa choimhearsnachd. ‘Na Gabh Dragh‘, club oidhche far an ionnsaich sibh abairtean Gàidhlig le ceòl air leth.

Nach gabh sibh cuart dhan a’ chlub. Tòisichidh sinn ann an gailearaidh an leabhar- lann le leasan Gàidhlig. Far an ionnsaich sibh abairtean feumail a chleachdas sibh tron oidhche. Obraichidh sinn gu cruaidh air ar sgilean a chur gu feum bho 8f-10f.

Gluasaidh sinn an uairsin chun an t-Seann -Lab bho 10f gu 3m. Cluichidh DJ an taighe baile/baile, Slàinte Mhath agus ar ionmhas nàiseanta Lara Sinclair. Cuiridh na gillean Bothy Bass crìoch air an oidhche.

Oidhche làn dibhearsain, dannsa is dàimh, gun deuchainnean.

Event Categories:

See Also: ,